WEFATLARIMIZ
Her canlı ölümü tadacaktır.
Ali imran suresi 185
Adı Soyadı
Adı Soyadı