Demografi


Tarihsel Klarceti bölgesindeki yerleşim yerlerinden biri olan Borçka, 1876 Trabzon vilayeti salnamesine göre Lazistan sancağı içinde Gonio (Gönye) nahiyesine bağlıydı. Bu tarihte Sinoreti köyüyle bilikte Borçka’da 110 hane ve 400 kişi tespit edilmiştir. Ancak bu nüfusun ne kadarının Borçka köyünde, ne karadının Sinoreti köyünde yaşadığını belirlemek mümkün değildir. Ayrıca söz konusu nüfusun sadece erkek nüfusu olması ihtimali de vardır. Nüfusun tamamı “Müslim” olarak kaydedilmiştir. Bu Müslüman nüfusun Müslüman Gürcülerden oluştuğu on yıl sonra Rusların nüfus tespitinden anlaşılmaktadır.

Borçka’da kadın ve erkeğin birlikte tespit edildiği ilk nüfus sayımı Rus idaresi sırasında yapıldı. 1886 yılındaki bu sayıma göre, Gonio kazasına (uçastok) bağlı Borçka köyünde 52 hanede 296 kişi yaşıyor ve bu nüfusun tamamı Gürcülerden oluşuyordu. Hane başına ortalama 5,6 kişinin düşmesi Borçka köyünde yaşayan ailelerin kalabalık olmadığını göstermektedir. Bu tarihte Borçka köyü aynı zamanda Gonio kazasına bağlı Borçka nahiyesinin merkeziydi. Bu nahiye Borçka ve Dakvara köylerini kapsıyordu. Borçka nahiyesinin nüfusu 342 kişiden oluşuyordu ve bu nüfusun tamamı Gürcü olarak kaydedilmişti. Borçka köyünün içinde yer aldığı Gonio kazasında ise 5.567 kişi yaşıyordu. Borçka nahiyesinde yaşayanlar Gonio kazasının nüfusunun sadece % 6’sını oluşturuyordu. Bu nüfus sayımından yaklaşık yedi yıl sonra bölgeyi dolaşan Gürcü tarihçi Zakaria Çiçinadze, Borçka köyünde 60 hanenin yaşadığını, 40 hanenin göç etmiş olduğunu belirtir. Söz konusu göç 93 Harbi’nin (1877-1878) hemen ardından gerçekleşmiş olabilir.

Artvin ilinin 1921’de Türkiye’ye bırakılmasından sonra 1922 yılında yapılan ilk tespite göre, Borçka kazasının Borçka nahiyesi merkezinde (merkez mahalle) 26 hanede, 50’si kadın ve 80’i erkek olmak üzere 130 Müslüman Gürcü yaşıyordu. 1926 nüfus sayımına göre Borçka kaza olmaktan çıkarılmış ve nahiyeye dönüştürülmüştü. Bu tarihte nahiye merkezi olan Borçka köyünde 87 hanede, 102’si kadın ve 169’u erkek olmak üzere 271 kişi yaşıyordu. 1922 ve 1926 yıllarında erkek ve kadın nüfusu arasındaki oransal fark, bir miktar erkek nüfusunun iş için Borçka köyünde istihdam edildiğini göstermektedir.

Borçka köyü sonraki yıllarda genişleyip nüfusu artmış ve zamanla bir kasabaya dönüşmüştür. Son tespitlere göre kasabada 5.790’ı erkek ve 5.666’sı kadın olmak üzere 11.456 kişi yaşıyordu.

Yıllara Göre Nüfus Verileri:

Yıl Toplam Şehir Kır
1940[20] 17.844 846 16.998
1945[21] 21.005 2.071 18.934
1950[22] 24.440 2.328 22.112
1955[23] 29.082 2.593 26.489
1960[24] 32.060 3.105 28.955
1965[25] 36.490 3.763 32.727
1970[26] 41.323 4.135 37.188
1975[27] 43.440 4.636 38.804
1980[28] 43.601 4.548 39.053
1985[29] 45.442 6.543 38.899
1990[30] 30.329 6.102 24.227
2000[31] 27.654 9.008 18.646
2007[32] 24.133 10.433 13.700
2008[33] 24.768 10.481 14.287
2009[34] 24.343 10.702 13.641
2010[35] 23.826 10.435 13.391
2011[36] 23.693 10.551 13.142
2012[37] 22.964 10.641 12.323
2013[38] 24.662 11.770 12.892
2014[39] 23.162 11.140 12.022
2015[40] 22.293 10.864 11.429
2016[40] 22.036 10.807 11.229
2017[40] 21.697 10.887 10.810
2018[40] 25.500 11.456 14.044
2019[40] 22.831 11.076 11.755
2020[40] 22.684 11.395 11.289
Not: 1987 yılında Murgul ilçesinin kurulması ile nüfus azalmıştır.