Etimoloji


Borçka’nın eski adı Porçha’dır (ფორჩხა). Bu yer adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Gürcüce “porçhi” (ფორჩხი) kelimesinden türemiş olma ihtimali vardır. “Porçhi” kelimesinin anlamlarından biri “çalılık”, “küçük orman”dır. Ayrıca Megrelcede “borçha” (ბორჩხა: kuru dal) ve Gürcücenin Guria diyalektinde “borçhalo” (ბორჩხალო; kırağı) gibi kelimeler de bu adla ilişkili olabilir. Ancak bunlar birer varsayımdan ibarettir. Porçha adı sonradan Borçha, 20. yüzyılda da Borçka biçimini almıştı